Gadożer brunatny

Gadożer brunatny Circaetus cinereus

Autor: Gabriela Bujanowicz
Miejsce: Uganda

comments powered by Disqus