Gadożer białopręgi

Gadożer białopręgi Circaetus pectoralis do rozjaśnienia

Autor: Gabriela Bujanowicz
Miejsce: Uganda

comments powered by Disqus