Dławigad afrykański

Dławigad afrykański Mycteria ibis pionowe zdjęcie

Autor: Gabriela Bujanowicz
Miejsce: Uganda

comments powered by Disqus