Wdówka rajska

Wdówka rajska Vidua paradisaea

Autor: Krzysztof Błachowiak
Miejsce: Tanzania

comments powered by Disqus