Pustynka płowa

Pustynka płowa Eremopterix leucopareia

Autor: Paweł Bujanowicz
Miejsce: Tanzania

comments powered by Disqus