Perlica zwyczajna

Perlica zwyczajna Numida meleagris

Autor: Krzysztof Błachowiak
Miejsce: Tanzania

comments powered by Disqus