Kormoran białobrzuchy

Kormoran białobrzuchy Phownicopterus lucidus

Autor: Paweł Bujanowicz
Miejsce: Tanzania

comments powered by Disqus