Brodal ciemnodzioby

Brodal ciemnodzioby Trachyphonus usambiro

Autor: Krzysztof Błachowiak
Miejsce: Tanzania

comments powered by Disqus